Een Vormingshuis

Zoals de naam het zegt, wil ‘t Groeihuis “Vruchtbare Aarde” zijn. Het huis is bedoeld om het diepste leven in mensen te wekken en hen te helpen zich vrij te maken van wat hen hindert om voluit te leven. Het wil mensen terug met beide voeten ‘in hun aarde’ zetten.

We werken (individueel én in groep) vanuit het geloof dat je in jezelf de kracht kan vinden om je eigen leven te leiden, op jouw plaats en met de mensen rondom jou. Het hervinden of verstevigen van die kracht houdt een zoektocht in naar de kern van wie je bent. Om dit te bereiken reikt ‘t Groeihuis een sfeer en de PRH-methode aan.

We willen een sfeer bieden van verinnerlijking. Belangrijke waarden van het mens-zijn krijgen hier concreet gestalte: leven in een hartelijke en aangepaste relatie met jezelf en anderen, vrijheid van denken en handelen, op zoek gaan naar de diepere bronnen van het bestaan, tot voorbij datgene wat direct waarneembaar is.

We bieden de PRH-methode aan. Het is een vorming en methode van systematische zelfontdekking waarbij de middelen kiest die jij wenst te gebruiken.