Giften

Financiële hulp

Een belangrijke bron van financiële steun, naast kerstmarkt en open deur, is afkomstig van individuele giften.
Bij de opbouw van ‘t Groeihuis werden we door de Koning Boudewijnstichting als een waardevol project erkend. Dankzij deze erkenning zijn de giften voor ’t Groeihuis fiscaal aftrekbaar.

Op dit moment (september 2022) doen we een aanvraag voor een nieuw project. Zo lang er geen erkenning is, kunnen we geen giften – die fiscaal aftrekbaar zijn – ontvangen.

Giften blijven wel welkom op het gewone rekeningnummer van ’t Groeihuis.
Zo gauw we weer een erkenning hebben van de Koning Boudewijn stichting, melden we dit opnieuw.

Praktisch:
Het rekeningnummer van ’t Groeihuis:
IBAN: BE27 0012 5515 8273
BIC: GEBABEBB
 

Tijdelijk niet beschikbaar

Koning Boudewijnstichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Met de gestructureerde mededeling: 128/3218/00053

De KBS verleent haar medewerking aan het project. De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 (art. 145/33 WIB).

Via deze link kan een gift ook online overgemaakt worden: klik hier