Giften

Financiële hulp

Een belangrijke bron van financiële steun, naast kerstmarkt en open deur, is afkomstig van individuele giften. Bij de opbouw van ‘t Groeihuis werden we door de Koning Boudewijnstichting als een waardevol project erkend. Dankzij deze erkenning zijn de giften voor ’t Groeihuis fiscaal aftrekbaar.


De Koning Boudewijn Stichting verleent opnieuw haar medewerking aan ons project ’tGroeihuis ‘Vruchtbare Aarde’. Dat betekent dat je een gift voor ’t Groeihuis kan over maken op volgend rekeningnummer:


Koning Boudewijnstichting
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Met de gestructureerde mededeling: 623/3757/30017


De giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40 (art. 145/33 WIB). Via deze link kan een gift ook online overgemaakt worden: klik hier


Giften zijn ook welkom via volgend rekeningnummer:
’t Groeihuis
IBAN: BE27 0012 5515 8273
BIC: GEBABEBB


Met dank voor je steun en je vertrouwen.