Missie

Een omgeving creëren

’t Groeihuis wil een plaats zijn waar geoefend wordt in relatieopbouw. Hiervoor bieden we een materiële en menselijke omgeving aan die groei bevordert en ondersteunt.

De materiële omgeving: we hebben oog voor kwaliteit, schoonheid, eenvoud en netheid. ’t Groeihuis is gelegen in een mooi park.

De menselijke omgeving: in ’t Groeihuis zijn we gericht op het ontvangen van elkaar. Je ontmoet er andere deelnemers aan een vorming of andere gasten en vrijwilligers. Je leert elkaar waarderen en aanvaarden, warm en zorgzaam zijn voor elkaar. Je leert verantwoordelijkheid opnemen zodat je zelfstandigheid kan groeien en je gesterkt naar je eigen omgeving kan terugkeren.

Een vorming aanbieden

In ’t Groeihuis wordt vorming aangeboden door de vormingswerkers of -medewerkers van de vormingsinstelling PRH. De vorming van PRH richt zich tot alle (jong)volwassenen die meer inzicht willen verwerven in zichzelf, autonomer en steviger door het leven willen gaan, op zoek zijn naar meer harmonie in hun relaties en meer kwaliteit aan hun leven willen geven.

Naast deze vorming in groep, biedt PRH ook individuele coaching aan.

Andere organisaties vinden hun weg naar ’t Groeihuis voor teamvergaderingen en eigen vorming.