Onze VZW

Op 22 februari 1995 verschenen de statuten van de vzw ’t Groeihuis “Vruchtbare Aarde” in het staatsblad. Deze werd opgericht om fondsen te kunnen verzamelen.

De Raad van beheer bestond uit drie vormingswerkers van de vormingsinstelling PRH. Zij ondertekenden op 28 mei 1998 het verwerven van het pand in erfpacht en namen de verantwoordelijkheid voor de verbouwingen op zich.

In de Raad van beheer zetelen nu 7 vrijwilligers.